ˆ

Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne i miejscu ich zagospodarowania w roku 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-17 11:54:57 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

Gmina Lubrza informuje, iż odpady komunalne w roku 2018 na terenie Gminy Lubrza odbierała firma TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą przy ul. Słoneczna 17, 66-213 Ołobok, która zagospodarowuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w następujących Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych:
  • Tönsmeier Zachód Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz
  • B+C Eko Energia Sp. z o.o. w m. Nowy Świat 66, 66-100 Sulechów
« powrót do poprzedniej strony