ˆ

Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-25 16:39:07 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

 
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
 
Poniżej znajdują się adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.
Wymienione odpady można ODPŁATNIE dostarczyć do następujących podmiotów:
 
FOLIA:
 
1. Zuo International
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
tel. 601 960 444
 
2. Wtórpol
ul. Koniawska 34 A
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 96 88
 
3. EKO24 Barbara Plewko
Ul. Chojeńska 42,
74-400 Dębno
 
4. TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk
Ołobok, ul. Słoneczna 17
66-213 Skąpe
 tel. 68 444 75 76
 
SZNUREK:
 
1 Zuo International
Kunowice, ul. Słubicka 50
69-100 Słubice
tel. 601 960 444
 
2. TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk
Ołobok, ul. Słoneczna 17
66-213 Skąpe
 tel. 68 444 75 76
 
OPONY:
 
1. Grupa RECYKL S.A.
Oddział w Krośnie Odrzańskim
Ul. Gubińska 40
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 607 550 533
 
2. TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk
Ołobok, ul. Słoneczna 17
66-213 Skąpe
 tel. 68 444 75 76
« powrót do poprzedniej strony