ˆ

Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r. – nieruchomości zamieszkałe

Informacja ogłoszona dnia 2022-12-30 10:33:02 przez Rafał Lewandowski

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r. – nieruchomości zamieszkałe
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 ze zm.) Wójt Gminy Lubrza zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2022 r. r.  Rada Gminy Lubrza podjęła uchwałę Nr XL/323/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

•    dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1.    41,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2.    82,00 zł * od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona  w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.)

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł. za miesiąc.

** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.
 
Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.
 
UWAGA!  PRZYPOMINAMY
Opłatę wnosi się z góry raz na miesiąc bez wezwania w terminie do 25 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy Lubrza.
 
                                                                                                                                  Wójt Gminy Lubrza
                                                                                                                                /-/ Ryszard Skonieczek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-30 09:53:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-30 10:33:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-30 10:33:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony