ˆ

Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-09-11 12:36:12 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

Gmina Lubrza jest gminą wchodzącą w skład regionu wschodniego według Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r. Odpady odbierane od mieszkańców z terenu gminy Lubrza przekazywane są do Regionalnej Instalacji (Mechaniczno-Biologicznego) Przetwarzania Odpadów Komunalnych WEXPOOL Sp. z o.o., znajdującej się przy ul. Poznańskiej 14A w Dąbrówce Wielkopolskiej. Technologie wykorzystywane przez WEXPOOL to: sortowanie, oczyszczanie, przesiewanie, separacja oraz stabilizacja. Ponadto, WEXPOOL posiada linię do produkcji paliwa alternatywnego oraz instalację do poddawania odzyskowi odpadów z budowy.
« powrót do poprzedniej strony