ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r. – nieruchomości zamieszkałe

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2023 r. – nieruchomości zamieszkałe
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. , poz. 1297 ze zm.) Wójt Gminy Lubrza zawiadamia, że w dniu 05 grudnia 2022 r. r.  Rada Gminy Lubrza podjęła uchwałę Nr XL/323/22 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2023 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:

•    dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1.    41,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2.    82,00 zł * od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona  w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów (* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.)

Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł. za miesiąc.

** W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady, nie będą odbierane one sprzed posesji oraz nie będzie można ich wywozić na PSZOK.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.
 
Jednoczenie gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy mają taką możliwość do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji jednorodzinnych i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w swoich ogródkach.
 
UWAGA!  PRZYPOMINAMY
Opłatę wnosi się z góry raz na miesiąc bez wezwania w terminie do 25 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Gminy Lubrza.
 
                                                                                                                                  Wójt Gminy Lubrza
                                                                                                                                /-/ Ryszard Skonieczek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-30 09:53:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-30 10:33:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-30 10:33:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
         Wójt Gminy Lubrza zawiadamia, że na podstawie art. 6j ust.1 pkt. w związku z art. 6k ust. 1,2,3,4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubrza XXIX/245/21 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek (Dz. U. Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2021r., poz.2727) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:
  1. 38,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
  2. 76,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł* miesięcznie od łącznej opłaty.
*W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.
 
WAŻNE !!!
         Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związana
z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.
Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Druk deklaracji można składać w Urzędzie Gminy Lubrza, os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza osobiście,  przesłać Pocztą Polską lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  ePUAP.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Supińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-13 21:03:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-13 21:11:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-13 21:15:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruch. wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obow. od 1 stycznia 2021r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza zawiadamia, że na podstawie art. 6j ust. 3b w związku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XIX/168/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz. U. Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2020r.,poz.3001) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:
  • 181,90 zł/rok - od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
  • 545,70 zł /rok – opłata podwyższona, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
WAŻNE !!!
Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana dotyczy, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości ryczałtowej rocznej opłaty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Topolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-01 09:50:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-01 09:51:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 09:51:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza zawiadamia, że na podstawie art. 6j ust.1 pkt. w związku z art. 6k ust. 1,2,3,4a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lubrza XIX/169/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek (Dz. U. Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2020r., poz.3000) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będą wynosiły:
  1. 31,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
  2. 62,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł* miesięcznie od łącznej opłaty.
*W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma pojemników na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

WAŻNE !!!
Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.
Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Druk deklaracji można składać w Urzędzie Gminy Lubrza, os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza osobiście,  przesłać Pocztą Polską lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  ePUAP.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Topolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-01 09:49:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-01 09:49:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-01 09:49:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Topolska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Topolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-09 07:51:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-09 07:52:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-09 07:52:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agata Zajda-Sipa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Zajda-Sipa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-03 14:53:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-03 14:55:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-03 14:55:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »