ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ankieta dla mieszkańców Województwa Lubuskiego w ramach prac nad Raportem z Programu ochrony środowiska

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-05-14 10:29:36 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

„Uprzejmie informujemy o przystąpieniu przez firmę LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. w Krakowie do realizacji opracowywania pn. „Raport za lata 2012 -2013 z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2019 roku”. W ramach prac nad opracowywaniem Raportu skierowane zostały ankiety do jednostek administracji rządowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych oraz do społeczeństwa województwa, które zostało wymienione w Programie Ochrony Środowiska WL, jako główny odbiorca wyników działań Programu Ochrony Środowiska WL.
Dane i informacje pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane do opracowywania Raportu, który będzie zawierał ocenę realizacji zadań wyznaczonych w POŚ WL w latach 2012-2013, ocenę aktualnego stanu środowiska przyrodniczego oraz propozycję działań mających na celu poprawę stanu środowiska, które powinny zostać uwzględnione w kolejnej aktualizacji Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego.
W związku z tym, że autorzy opracowania chcą, aby Raport oraz przyszły Program Ochrony Środowiska spełniał oczekiwania społeczeństwa, zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w jego tworzeniu, poprzez wyrażenie swojej opinii za pomocą ankiety.
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wypełnionych ankiet, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony