ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dodatek energetyczny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, tzn., że po otrzymaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego będzie tzw.„odbiorcą wrażliwym”
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
2. Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:
 • potwierdzenie przyznania dodatku mieszkaniowego,
 • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną – w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).
W toku postępowania administracyjnego Urząd Gminy Lubrza ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
3. Druki wniosków o zryczałtowany dodatek energetyczny można otrzymać w Urzędzie Gminy Lubrza, ul. Świebodzińska 68 w godzinach:
 • Poniedziałek: od 7:00 do 17:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek: od 7:00 do 15:00
 • Piątek: od 7:00 do 13:00
lub pobrać ze strony internetowej www.bip.lubrza.pl (załącznik poniżej)

4. Dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d
Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej wynosi:
 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
5. Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza Minister w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Aktualnie obowiązujące: Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-13 07:16:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-13 07:34:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-13 07:48:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »