ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Akapit nr 1 - brak tytułu


W naszej gminie funkcjonuje PSZOK zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Lubrzy, ul. Świebodzińska 103, prowadzony przez Samorządowy Zakład Budżetowy zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, staowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Lubrza nr IV/41/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 
Każdy Mieszkaniec naszej gminy – za darmo – może przekazać do PSZOK-u wyselekcjonowane odpady komunalne, m. in. takie jak: zużyte opony (z wyjątkiem opon pochodzących z ciągników i maszyn rolniczych), odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie domowym niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia do administracji budowlano-architektonicznej, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt RTV/AGD, odpady wielkogabarytowe, selektywnie zebrane odpady z gospodarstwa domowego tj. szkło, plastik-metal, papier oraz odpady zielone i odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Odbioru odpadów dokona osoba obsługująca PSZOK, dokumentując ten fakt na Formularzu przyjęcia odpadów, w którym określa rodzaj, ilość oraz źródło pochodzenia przekazanych odpadów, osobę dostarczającą odpady oraz datę ich przyjęcia do PSZOK-u. Po sprawdzeniu rodzaju odpadów pracownik PSZOK wskaże właściwy pojemnik, do którego osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana je umieścić.
Należy podkreślić, że obsługa PSZOK-u odmówi przyjęcia odpadów:
•    pochodzących ze źródła innego niż gospodarstwa domowego, wskazujące iż pochodzą z działalności gospodarczej,
•    zmieszanych odpadów komunalnych,
•    materiałów izolacyjnych (styropian, wełna mineralna, papa),
•    odpadów pochodzących z demontażu i konserwacji pojazdów,
•    zużytych opon z ciągników i maszyn rolniczych,
•    odpadów zawierających azbest.
 
Jedynym punktem zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Lubrza jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się na terenie oczyszczalni ścieków w Lubrzy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Topolska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Topolska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-17 14:54:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-17 14:55:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-17 12:07:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »