ˆ

Pomoc społeczna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dodatek Osłonowy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-05 13:28:10 przez Rafał Lewandowski

Akapit nr - brak tytułu

 
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubrzy os. Szkolne 13 od dnia 10 stycznia 2021r. bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP (wymagany profil zaufany lub podpis kwalifikowany)
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
 
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony