ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr instytucji kultury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr instytucji kultury

Akapit nr 1 - brak tytułu

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lubrza prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
Miejsce: Urząd Gminy w Lubrzy, Os. Szkolne 13
 
I. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Lubrza:
 • Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
 • Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
 • Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury albo osoby przez niego upoważnionej.
 • Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu albo w postaci elektronicznej rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020r.  poz. 346 z późn. zm.). Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.
II. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST Gmina Lubrza.
 • Rejestr Instytucji Kultury prowadzi Urząd Gminy Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, tel. 512 004 128
 • Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r., w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienie rejestru instytucji kultury:
 • Informacje o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Urzędu Gminy w Lubrzy (http://bip.lubrza.pl), dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
  • wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
  • udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru, jest bezpłatne i odbywa się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubrzy.
 • Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w siedzibie organizatora tj. Urząd Gminy Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, tel. 512 004 128
 • Organ prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
  • Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej
  • Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
 • Szczegółowych informacji udziela: Urząd Gminy Lubrza, Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza, tel. 512 004 128
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-26 10:21:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-26 12:31:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-18 11:51:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »