ˆ

Ogłoszenia

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:29:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 08_opinie_do_zmiany_studium - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:29:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 07_uzgodnienia_do_zmiany_studium - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:29:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 06_prognoza_oddziaływania_na_środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:28:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 05_ujednolicony_tekst_zmiany_studium_2_załącznik_5 - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:28:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 04_ujednolicony_rysunek_zmiany_2_studium_załącznik_4 - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:26:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 03_rysunek_zmiany_2_studium_załącznik_3 - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:25:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 02_rysunek_zmiany_2_studium_załącznik_2 - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:25:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 01_czesc_tekstowa_zm_2_studium_załącznik_1 - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
07:24:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji 00_uchwała_zmiany_2_studium+uzasadnienie - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2021-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:51:59 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Rafał Piechocki
« powrót do poprzedniej strony