ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o sprzedaży kotła c.o.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że posiada do sprzedaży używany kocioł c.o. miałowy, producent ZĘBIEC o mocy 16 kW. Kocioł jest kompletny i sprawny technicznie.
Kocioł c.o. można oglądać w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bucze.
Oferty cenowe należy składać w Urzędzie Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68,    66-218 Lubrza.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-30 07:49:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-30 07:50:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-30 07:50:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Bucze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt  Gminy  Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Bucze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako działka gruntowa położona w części w strefie leśnej i w części w strefie upraw rolnych.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia m2
Wartość zł brutto
 Księga Wieczysta
1.
134/3
9400
31.242,00
ZG1S/00045143/0
1.  Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl .
2.  Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami-w terminie 6 tygodni - licząc od  dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.

Lubrza, 23 października 2012 r.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-24 11:13:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-24 11:15:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-24 11:19:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY  LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym z poddaszem mieszkalnym. Nieruchomość położona jest w Lubrzy przy ul. 3 Maja 9, na działce oznaczonej nr 202 – o pow. 0,0800 ha. Przedmiotowa nieruchomość posiada Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00021817/2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Nr lokalu
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Pow. pomieszczeń przynależnych m2
Wartość nieruchomości ogółem zł
Udział w nieruchomości wspólnej
Rodzaj nieruchomości
Uwagi
1
61,89
9,71
112.914,00
265/1000
Samodzielny lokal mieszkalny
przetarg
2
80,64
16,40
127.700,00
360/1000
Samodzielny lokal mieszkalny
Zbycie na rzecz najemcy
3
71,90
29,22
94.800,00
375/1000
Samodzielny lokal mieszkalny
Zbycie na rzecz najemcy
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informacje o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 12 października 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-15 12:44:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-15 12:48:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-15 12:48:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy  Lubrza
zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
i n f o r m u j e,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-29 12:52:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-29 12:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-29 13:13:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) położony w miejscowości Buczyna 5 obręb  Zagaje, na działce nr 4/1 - o pow. 0,1500 ha.Udział w nieruchomości wynosi 11/100. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Pow. pomieszczenia przynależnego (piwnicy) m2
Wartość brutto nieruchomości zł
Księga Wieczysta
40,60
7,50
15.375,00
ZG1S/00022710/9.
 
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 20 sierpnia 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-21 09:22:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-21 09:25:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-21 09:28:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
Nieruchomość, położona w Lubrzy, część działki nr 324/1 -o pow. 0,0095 ha:
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00010585/6.
Dla przedmiotej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz w wysokości 0,30zł netto za 1m2 powierzchni użytkowej + 23% podatku Vat, rocznie.
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako ogród warzywny.
Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-03 07:31:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-03 07:33:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-03 07:33:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości - mieszkanie do sprzedaży

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY  LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Buczyna 11B, obręb Zagaje. Nieruchomość zabudowana, położona na działce nr 150 – o pow.0,4283 ha, udział w częściach wspólnych 53/1000. Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie, prowadzi Księgę Wieczysta Nr ZG1S/00022287/4.
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Wartość
nieruchomości zł
Przynależne pom. gospodarcze m2
Udział w nieruchomości wspólnej
Rodzaj nieruchomości
39,00
18.000,00
-piwnica,          -pomieszczenie gospodarcze, o łącznej pow. 11,00 m2
53/100
Samodzielny lokal mieszkalny
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 02 lipca 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-04 12:41:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-04 12:48:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-04 12:48:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Akapit nr 1 - brak tytułu


WÓJT GMINY LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zbycia jest budynek niemieszkalny (po byłym sklepie do remontu i adaptacji), położony w miejscowości Zagaje na działce nr 158/3 - o pow. 0,0137 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Pow. zabudowy budynku  m2
Pow. netto m2
Powierzchnia użytkowa m2
Wartość  brutto nieruchomości zł
Księga Wieczysta
54,00
53,65
53,65
13.161,00
ZG1S/00052349/6.

1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl .
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 03 czerwca 2012 r.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-04 12:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-04 12:36:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-04 12:36:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Wójt  Gminy  Lubrza
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako strefa osadniczo-rolnicza.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia m2
Wartość zł brutto
 Księga Wieczysta
1.
222/7
223
3.936,00
ZG1S/00016158/6
1.  Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl.
2.  Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni - licząc od  dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 03 lipca 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-04 12:25:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-04 12:31:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-07-04 12:31:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomośi niezabudowane, położona w obrębie wsi Przełazy gm. Lubrza, oznaczone nr ewidencyjnym:
cz. działki nr 110/29 - o pow. 150 m2
Dla przedmiotowych nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie, prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00013862/3.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz w wysokości 0,30 zł netto/1m2, rocznie.
Czynsz płatny jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako ogród.

Uwaga:
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stonie internetowej www.lubrza.pl oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.

Lubrza, 18 czerwca 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-18 14:16:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-18 14:18:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-18 14:18:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji