ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Województwa Lubuskiego - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego - działka 204/2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączniku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-11 09:24:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-11 09:25:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-11 09:25:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości dofinansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu oraz likwidacji innych elementów budowlanych zawierających azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubrza informuje o możliwości  dofinansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu
oraz likwidacji innych elementów budowlanych zawierających azbest

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Podstawą ubiegania się o udzielenie dofinansowania jest złożenie wniosku przez Gminę. Gmina Lubrza złożyła taki wniosek. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie 100% całkowitego kosztu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy mają dachy pokryte eternitem lub są w posiadaniu innych elementów budowlanych zawierających azbest, a którzy zamierzają je wymienić w 2014 roku prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Lubrzy (pokój nr 1 w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -17.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 roku stosownej informacji oraz wstępnego wniosku. Druki są dostępne u Sołtysów, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej bip.lubrza.pl.     

W budżecie Gminy Lubrza na rok 2014 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 50 000, 00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu). Jednocześnie informujemy, że każdego roku będziemy realizować przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Ostateczny termin usunięcia wyrobów zawierających azbest jest rok 2032.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 68 3813366.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-27 11:35:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-27 11:52:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-27 11:52:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20674 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie, wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
ogłasza
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie,
wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2014 r.
 
Na podstawie § 3 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 3 lutego 2012 r., poz. 396) Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na realizację powyższych zadań w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały
Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 wynosi 7 500,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100).

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 21 lutego 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji według Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza przy ul. Świebodzińskiej 68, 66-218 Lubrza.
Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-23 12:11:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-23 12:43:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-20 09:56:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Mostki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-17 07:59:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-17 08:02:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-12-17 08:02:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Lubrza przy ul. 3 Maja 9

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-26 07:26:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-26 07:28:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-26 07:28:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-26 07:21:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-26 07:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-26 07:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19886 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w miejscowości Lubrza przy ul. 3 Maja 19, przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-19 13:17:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-19 13:18:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-19 13:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Nowa Wioska gm. Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-19 13:11:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-19 13:16:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-19 13:16:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17942 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Produkcja pelletu z trociny drzewnej o podwyższonej kaloryczności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-11 08:14:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-11 08:17:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-11 08:17:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Buczyna 5 obręb Zagaje gm. Lubrza, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/1

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-02 13:42:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-02 13:44:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-02 13:44:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji