ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej,
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu ograniczonego.
Nieruchomość położona jest we wsi Lubrza, przy ul. Świebodzińskiej 31.
Nr działki
Powierzchnia ha
Nr Księgi Wieczystej
Wysokość czynszu miesięcznie zł/1m2
259/6
0,08092
ZG1S/00011
0,50 zł+23%Vat
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, o pow. użytkowej 308 m2.
Warunki dzierżawy:
1. Cel dzierżawy - Niepubliczne Przedszkole;
2. Czas dzierżawy – do 3 lat, z możliwością wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron;
3. Koszty eksploatacji budynku ponosi dzierżawca, ( energia elektryczna, opał, telefon, ewentualne awarie).
4. Dzierżawca ponosi koszty:
- zużycia wody i  zrzut ścieków do kanalizacji ,( wg wskazań licznika),
- wywozu nieczystości stałych
Uwaga:
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-18 08:29:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-18 08:35:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-18 08:35:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Samorządowy Zakład Budżetowy - Taryfowe ceny i stawki opłat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Taryfowe ceny i stawki opłaty obowiązują przez jeden rok  tj. od 01 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.
1.Taryfowe ceny opłat dla poszczególnych grup odbiorców wynoszą odpowiednio:
  1. Zaopatrzenie w wodę:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Taryfa
wielkość
cen i stawek przed dopłatą
netto
Wysokość dopłaty od
gminy
netto
Taryfa wielkość cen i stawek opłat po dopłacie
netto
1
Gospodarstwa domowe
Cena za 1m3 dostarczanej wody
zł/m3
4,37
0,75
3,62
2
Pozostali odbiorcy
Cena za 1m3 dostarczanej wody
zł/m3
4,37
0,75
3,62
                                                                       obowiązująca stawka 3,62 -zł. (netto) za m3
1.2. Odprowadzanie ścieków:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Taryfa
wielkość
cen i stawek przed dopłatą netto
Wysokość dopłaty
od
gminy
netto
Taryfa wielkość cen i stawek opłat po dopłacie
netto
1
Gospodarstwa domowe
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
zł/m3
16,38
8,76
7,62
2
Pozostali odbiorcy
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
zł/m3
16,38
5,52
10,86
 obowiązująca stawka 7,62 -zł. (netto) za m3
 obowiązująca stawka 10,86 -zł. (netto) za m3
1.3. Opłata abonamentowa:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Taryfa
wielkość
cen i stawek opłat
netto
 
1
Opłata abonamentowa
za gotowość,
za odczyt,
za rozliczenie
miesiąc/
jeden odbiorca
3,5
2
Opłata abonamentowa
za rozliczenie (ryczałty)
miesiąc/
 jeden odbiorca
 
9,49
 
 
1.4. Wysokość cen i stawek opłat innych:
Lp.
Wyszczególnienie
Cena/stawka netto
Jednostka miary
1
stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, wynikająca z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług
100,00
zł/
protokołu odbioru
2
stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, wynikających z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług
100,00
zł/
protokołu odbioru
3
 
stawka opłaty za wydanie warunków technicznych (woda)
 
60,00
1 komplet
4
 
stawka opłaty za wydanie warunków technicznych (ścieki)
 
60,00
1 komplet
5
stawka opłaty za każde dodatkowe i powtórne przyłączenie do urządzenia wodociągowego
100,00
zł/ przyłączenie
6
stawka opłaty za każde dodatkowe i powtórne przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego
100,00
zł/
przyłączenie
 
2. Do  taryf o których mowa w ust. 2 dolicza się podatek od towarów i usług  w należnej wysokości.   
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Ociepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Ociepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-13 13:51:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-13 14:00:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-13 14:00:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży (obręb wsi Mostki)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
i n f o r m u j e,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży..
Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 19 marca 2012 r. do 08 kwietnia 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-19 11:33:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-19 11:37:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-19 11:37:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży działki

Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako strefa osadniczo-rolnicza.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia m2

Wartość zł

 Księga Wieczysta

1.

191/8

426

5.172,00

ZG1S/00016505/4

 1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami- w terminie 6 tygodni - licząc od dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 09 marca 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-12 08:57:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-12 08:59:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-12 08:59:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

WÓJT GMINY LUBRZA podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zbycia jest budynek mieszkalny wraz z przynależnościami,położony w
miejscowości Mostki 20 b na działce nr 2/5 - o pow. 0,0326 ha oraz budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 83,50 m2 położonych na działce nr 2/8 o pow. 0,1118 w udziale 44/100 w gruncie.
Nieruchomość nr 2/5 posiada założoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00040267/0.
Nieruchomość nr 2/8 posiada założoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00016169/6.

Pow. użytkowa budynku mieszkalnego m2

Wartość zł

Przynależne pomieszczenia gospodarcze m2

Wartość zł

Wartość ogółem

73,10

58.100,00

83,50

1.168,00

59.268,00

 1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 09 marca 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-12 08:44:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-12 08:52:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-12 12:39:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13789 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Lubrza

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
 
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XI/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku (Dz. U. Województwa Lubuskiego z dnia 3 lutego 2012 r. poz. 396 )
Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Lubrza na 2012 r. na pomoc dla spółek wodnych wynosi 5000, 00 złotych (słownie pięć tysięcy złotych, 00/100)
 
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 15 marca 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-27 09:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-27 09:57:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-27 09:57:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13565 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Wójta Gminy Lubrza z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Boryszynie, Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-02-20 11:07:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-02-20 11:11:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-02-20 11:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
 
  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-23 08:46:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-23 08:51:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-23 08:51:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Akapit nr 1 - brak tytułuWójt Gminy Lubrza

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu

1/ Część działki nr 235/4 wraz z parkingiem i infrastrukturą, o łącznej powierzchni ok.0,1500 ha, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00041504/1,
2/ korytarze łączące, stanowiące część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położone w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza, tzw. Pętla Boryszyńska.
    Obiekt znajduje się na terenie "Natura 2000".
    Korytarze podziemne, integralnie związane z budowlami naziemnymi, podlegają ochronie prawnej na mocy decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
     Nr RZD.4201-362/10[17], w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do Rejestru Zabytków pod nr rejestru L-460/A.
    Powyższe przenacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
1. pełna trasa podziemna w okresie od 15 kwietnia  do 15 października każdego roku,
2. trasa zimowa w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku, (ze względu na     okres ochronny nietoperzy).
    Roczny czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż 29.000,00 zł +Vat
    Koszty dodatkowe:
1/ podatek od nieruchomości,
2/ koszty zużycia wody- wg wskazań licznika,
3/ wywóz nieczystości stałych,
4/ koszt zużycia energii elektrycznej.

Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy,
   ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomości poprzez    ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
3. Szczegółowe informacje po nr telefonów: 683813021, 682813255.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-17 10:45:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-17 10:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-17 10:59:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbyciu nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy  Lubrza

zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.),

                 i n f o r m u j e,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Lubrza, przeznaczonych do dzierżawy.
 
Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 16 stycznia 2012 r. do 08 lutego 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Hołowaty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Hołowaty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-16 13:33:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-16 13:35:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-16 13:35:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13850 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji