ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/251/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/251/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2021r
Nr aktu prawnego
XXX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021r
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/241/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół nr XXVIII/2021 obrad XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 29 listopada 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII//2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/233/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/232/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/240/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie podwyższenia w roku 2022 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XXIX/240/21
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/249/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXIX/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/248/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/248/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji