ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/302/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/301/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle Nad Stawami” w miejscowości Nowa Wioska
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/300/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 13 lipca 2022r
Nr aktu prawnego
XXXVI/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2022r
Nr aktu prawnego
XXXV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/299/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/298/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/297/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno -wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XXXVI/297/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/296/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/295/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/295/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji