ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/265/22 Rady Gminy Lubrza w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Lubrzy odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXXII/265/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/264/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2023 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXXII/264/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/263/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXII/263/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/262/22 z dnia 28 marca 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXII/262/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/261/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXII/261/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/260/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/260/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/259/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/259/22
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/258/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/258/22
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/257/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
Nr aktu prawnego
XXXI/257/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/256/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 Stycznia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXI/256/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji