ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/335/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia w roku 2023 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XLI/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/334/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza partnerstwa w formie porozumienia w celu opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej obejmującej gminy Lubrza, Łagów, Skąpe oraz Powiat Świebodziński
Nr aktu prawnego
XLI/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/333/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wniosku Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej poparcia Statusu Cywilizacyjnego rocznicy Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, która odbyła się w Krakowie- Łagiewniki w dniu 19.11.2016 r. przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XLI/333/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/332/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XLI/332/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/331/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XLI/331/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/330/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza na 2023r.
Nr aktu prawnego
XLI/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/329/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XLI/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/328/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/327/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XLI/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/326/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLI/326/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji