ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/352/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/352/23
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/351/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/309/22 Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/350/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLIII/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/349/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
XLIII/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/348/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLIII/348/23
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII_347_23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/347/23
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/346/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/346/23
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/345/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi przed bezprawnym wywłaszczaniu ich własności przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XLII/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/344/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/344/23
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/343/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/343/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji