ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/244/21 w sprawie: określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/250/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/250/21
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopad 2021r
Nr aktu prawnego
XXVIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XVIII/231/211 w sprawie: wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVIII/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/230/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań na lata 2021-2027 (FEWL 21-27) obejmującego gminy Lubrza, Łagów i Skąpe
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/229/21 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Przełazy – północna część osiedla „Wenecja”
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/228/21 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na zachód od miejscowości Mostki przy drodze krajowej nr 92.
Nr aktu prawnego
XXVIII/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/227/21 w sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Lubrzy nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXVIII/227/21
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/226/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości bez przetargu
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/21
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/225/21 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji