ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/405/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2024–2028
Nr aktu prawnego
L/405/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/404/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
L/404/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/403/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
L/403/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/402/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
L/402/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/400/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
L/400/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/401/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/401/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR L/399/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 28 grudnia 2023r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2024 rok
Nr aktu prawnego
L/399/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/398/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
XLIX/398/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/397/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie podwyższenia w roku 2024 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028"
Nr aktu prawnego
XLIX/397/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIX/396/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 listopada 2023 r.w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2024
Nr aktu prawnego
XLIX/396/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji