ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/255/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 Stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia rocznego programy współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/255/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/254/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/221/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 Listopada 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXI/254/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/251/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/251/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/241/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/233/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/232/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIX/232/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/240/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie podwyższenia w roku 2022 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XXIX/240/21
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/249/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXIX/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/248/21 Rady Gminy Lubrza w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/248/21
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/247/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXIX/247/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji