ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XL/325/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XL/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XL/324/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024
Nr aktu prawnego
XL/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XL/323/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
XL/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/322/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/321/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XXXIX/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/320/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/319/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022.pdf
Nr aktu prawnego
XXXIX/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/318/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie utworzenia Świebodzińskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/317/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań na lata 2021-2027 (FEWL 21-27) obejmującego gminy Lubrza, Łagów i Skąpe
Nr aktu prawnego
XXXVIII/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/316/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, grunty nierolnicze i inne grunty stanowiące własność Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVIII/316/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji