ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/160/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Przełazy – północno-zachodnia część osiedla „Wenecja”
Nr aktu prawnego
XIX/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/159/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/158/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIX/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/157/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/154/20 w sprawie zasady i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubrza na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
XVIII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVIII/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/152/20 w sprawie współdziałania z innymi gminami przy realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w gminach Szczaniec, Lubrza i Sulechów”
Nr aktu prawnego
XVIII/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/151/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVIII/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/150/20 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XVIII/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/149/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVIII/149/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji