ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/315/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/307/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 września 2022r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/314/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/313/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023 w celu realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boryszyn – Etap II”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/312/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023 w celu realizacji zadania pn. „ Doposażenie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII_311_22 RADY Gminy Lubrza z dnia 24 października 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/309/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVII/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/308/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXVII/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/307/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/306/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych rodzajów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXXVII/306/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji