ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopad 2021r
Nr aktu prawnego
XXVIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XVIII/231/211 w sprawie: wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVIII/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/230/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań na lata 2021-2027 (FEWL 21-27) obejmującego gminy Lubrza, Łagów i Skąpe
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/229/21 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Przełazy – północna część osiedla „Wenecja”
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/228/21 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na zachód od miejscowości Mostki przy drodze krajowej nr 92.
Nr aktu prawnego
XXVIII/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/227/21 w sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Lubrzy nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXVIII/227/21
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/226/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości bez przetargu
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/21
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/225/21 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/224/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/223/21 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lubrza.
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji