ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 582
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 - 2020
Nr aktu prawnego
XXVIII/179/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 583
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat
Nr aktu prawnego
XXVIII/183/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XXVIII/182/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 585
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XXVIII/181/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach
Nr aktu prawnego
XXVIII/180/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 587
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXVIII/178/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 588
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/177/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 589
Data podjęcia
2013-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2012
Nr aktu prawnego
XXVIII/176/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 590
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach
Nr aktu prawnego
XXVII/175/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji