ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/296/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/295/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/294/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle Źródlane” w Przełazach
Nr aktu prawnego
XXXVI/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/293/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/292/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXV/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/291/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/290/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza"
Nr aktu prawnego
XXXV/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/289/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/288/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/287/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/287/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji