ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/375/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XLVII/375/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVII/374/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
XLVII/374/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/373/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/373/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/372/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/372/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/371/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVI/371/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/370/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lubrza.
Nr aktu prawnego
XLVI/370/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/369/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/369/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/368/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości bez przetargu
Nr aktu prawnego
XLVI/368/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/367/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/362/23 z dnia 27 marca 2023r. dotyczącej przyjęcia za opłatą w wysokości 1,00 zł. przez Gminę Lubrza sieci wodociągowej PE125, 90 SDR 17 w pasie drogi gminnej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 113/11 w miejscowości Nowa Wioska, gmina Lubrza
Nr aktu prawnego
XLVI/367/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLVI/366/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko połączeniu Polski z Ukrainą w jedno państwo
Nr aktu prawnego
XLVI/366/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji