ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/128/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XV/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/127/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XV/127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/126/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/125/20 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/124/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Lubrza, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Nr aktu prawnego
XV/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/123/2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/108/20 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/108/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/113/20 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
XIV/113/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/122/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
XIV/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/111/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/111/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji