ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/275/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/274/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki
Nr aktu prawnego
XXXIII/274/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/273/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
XXXIII/273/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/272/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lubrza w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
XXXIII/272/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXIII/271/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIII/271/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/270/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
Nr aktu prawnego
XXXII/270/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/269/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/269/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/268/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie: wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/268/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/267/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2022 r
Nr aktu prawnego
XXXII/267/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXII/261/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r. w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXII/266/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji