ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/345/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi przed bezprawnym wywłaszczaniu ich własności przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XLII/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/344/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/344/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/343/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/343/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/342/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/342/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/341/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/341/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/340/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia w roku 2023 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XLII/340/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/339/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/339/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/338/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XLII/338/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/337/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/337/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/336/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLI/336/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji