ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/171/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XX/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/170/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/172/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/156/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XIX/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/155/20 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/169/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
XIX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/168/20 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XIX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/167/20 w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XIX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/166/20 w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIX/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/165/20 w sprawie podwyższenia w roku 2021 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XIX/165/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji