ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/154/20 w sprawie zasady i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubrza na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
XVIII/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/153/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVIII/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/152/20 w sprawie współdziałania z innymi gminami przy realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w gminach Szczaniec, Lubrza i Sulechów”
Nr aktu prawnego
XVIII/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/151/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XVIII/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/150/20 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XVIII/150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/149/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2020/2021
Nr aktu prawnego
XVIII/149/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/148/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XVIII/148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/147/20 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVII/146/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XVII/146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVII/145/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/145/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji