ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/309/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVII/309/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/308/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXVII/308/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/307/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVII/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/306/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli określonych rodzajów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXXVII/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/305/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVII/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/304/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki
Nr aktu prawnego
XXXVII/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/302/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXVII/302/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/301/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 16 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulica „Osiedle Nad Stawami” w miejscowości Nowa Wioska
Nr aktu prawnego
XXXVII/301/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/299/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVI/299/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/298/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXVI/298/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji