ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/226/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości bez przetargu
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/21
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/225/21 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/224/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/223/21 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lubrza.
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/21
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/222/21 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXVIII/222/21
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/221/21 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/191/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 maja 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/21
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/220/21 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/21
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/219/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/219/21
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października 2021r
Nr aktu prawnego
XXVII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2021-09-06
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVI sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 6 września 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVI/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji