ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/238/21 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/238/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/237/21 w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XXIX/237/21
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/236/21 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/235/21 w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIX/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/244/21 w sprawie: określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXIX/244/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/250/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/250/21
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopad 2021r
Nr aktu prawnego
XXVIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XVIII/231/211 w sprawie: wysokości diet radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XVIII/231/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/230/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań na lata 2021-2027 (FEWL 21-27) obejmującego gminy Lubrza, Łagów i Skąpe
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/229/21 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Przełazy – północna część osiedla „Wenecja”
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji