ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXV/199/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXV/199/21
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 14 czerwca 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIV/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 17 maja 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXIII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIV/198/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIV/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXII/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/197/21 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubrza na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028"
Nr aktu prawnego
XXIII/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/196/21 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Nowej Wiosce nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXIII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/195/21 w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Lubrzy nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXIII/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/194/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXIII/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-05-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIII/193/21 w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Mostki
Nr aktu prawnego
XXIII/193/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji