ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/327/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XLI/327/22
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLI/326/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLI/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 29 listopada 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXIX/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XL/325/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XL/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XL/324/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024
Nr aktu prawnego
XL/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2022-12-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XL/323/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
XL/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/322/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023
Nr aktu prawnego
XXXIX/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/321/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
XXXIX/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIX/320/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXIX/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 24 października 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji