ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/229/21 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Przełazy – północna część osiedla „Wenecja”
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/228/21 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na zachód od miejscowości Mostki przy drodze krajowej nr 92.
Nr aktu prawnego
XXVIII/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/227/21 w sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Lubrzy nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XXVIII/227/21
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/226/21 w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości bez przetargu
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/21
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/225/21 w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/224/21 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/223/21 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Lubrza.
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/21
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/222/21 w sprawie: pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXVIII/222/21
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy nr XXVIII/221/21 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/191/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 17 maja 2021
Nr aktu prawnego
XXVIII/221/21
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/220/21 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XXVIII/220/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji