ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/257/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
Nr aktu prawnego
XXXI/257/22
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/256/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 Stycznia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu.
Nr aktu prawnego
XXXI/256/22
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/255/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 Stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia rocznego programy współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/255/22
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/254/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/221/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 Listopada 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXI/254/22
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXI/251/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXI/251/22
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2021r
Nr aktu prawnego
XXX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021r
Nr aktu prawnego
XXIX/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/241/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-11-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół nr XXVIII/2021 obrad XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 29 listopada 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII//2021
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała nr XXIX/233/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXIX/233/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji