ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/183/21 w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Lubrza
Nr aktu prawnego
XXI/183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/182/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXI/182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/181/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/181/21
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/180/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/180/21
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/179/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/179/21
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/178/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXI/178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/177/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki i Staropole
Nr aktu prawnego
XXI/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/176/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubrza na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Lubrza na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXI/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/175/21 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/159/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/175/21
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/174/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXI/174/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji