ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/173/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/173/21
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XX/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/171/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XX/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/170/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XVIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 10 września 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/172/20 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/156/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XIX/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/155/20 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/169/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
XIX/169/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji