ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/444/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji
Nr aktu prawnego
LII/444/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-03-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/443/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji
Nr aktu prawnego
LII/443/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/442/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r.w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
LII/442/24
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/441/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
LII/441/24
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/440/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LII/440/24
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/439/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2025 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
LII/439/24
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/438/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2024
Nr aktu prawnego
LII/438/24
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/437/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy
Nr aktu prawnego
LII/437/24
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/436/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia za opłatą w wysokości 1,00 zł. przez Gminę Lubrza przyłącza wodociągowego w pasie drogi gminnej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 234/1, 234/2, 232/1, 233/1 w miejscowości Nowa Wioska, gmina Lubrza
Nr aktu prawnego
LII/436/24
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-03-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LII/435/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działki nr 24/1, 24/2, 24/3) obręb 0012 Ługów jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy drogi dla rowerów wraz ze zmianą organizacji ruchu na działkach nr 533, 576/2, 576/1 obręb 003 Lubrza, jednostka ewidencyjna 080801_2 Lubrza oraz na działkach nr 24/1, 24/2, 24/3, obręb 0012 Ługów, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski”
Nr aktu prawnego
LII/435/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji