ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/282/22 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki
Nr aktu prawnego
XXXIV/282/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/281/22 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy
Nr aktu prawnego
XXXIV/281/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/280/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Rynna Paklicy i Ołoboku
Nr aktu prawnego
XXXIV/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/279/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: nadania nazwy "Osiedle Wenecja" w Przełazach
Nr aktu prawnego
XXXIV/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/278/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XXXIV/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/277/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zasady i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubrza na zadanie służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
XXXIV/277/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/276/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030
Nr aktu prawnego
XXXIV/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/275/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 11 kwietnia 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIII/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 28 marca 2022r
Nr aktu prawnego
XXXII/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji