ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXVI/162/2005Drukuj informacjęAkt prawny: XXVI/162/2005

Szczegóły informacji

XXVI/162/2005

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2010

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-06-30

Data podjęcia/podpisania: 2005-06-30

Tytuł aktu:

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Treść:

 
 
 
 
U c h w a ł a   Nr XXVI/ 162 /2005
Rady Gminy Lubrza
 z dnia 30 czerwca 2005r.
 
 
            w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm. Dz. U. Nr 281 poz. 2782),
 
uchwala się, co następuje
 
§ 1
            Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Przełazach gm. Lubrza
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 238/1- o pow. 0,0096 ha stanowiącej własność
Gminy Lubrza, na nieruchomość nr 84/9 o pow. 0,0193 ha,położoną w obrębie wsi Przełazy,  stanowiącą własność Pana Marka Wiencko zam. Przełazy 2 gm. Lubrza, dla której
Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr 3510 B.
 
§ 2
            W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości, wyraża się zgodę na dopłatę, której wysokość winna być równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości,
jednakże nie może być wyższa niż 500,00 zł.
 
§ 3
            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
   § 3   
            Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
                       
 
                                                                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-09-20 09:03:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-10-17 08:29:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-23 07:14:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6068 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony