ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 791
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
Nr aktu prawnego
XXXII/206/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 792
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXII/205/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 793
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXII/204/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 794
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
protokół z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 25 listopada 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 9.00 do 14:15
Nr aktu prawnego
XXXI/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 795
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
protokół z przebiegu sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 21 października 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9.00 do 14:15
Nr aktu prawnego
XXX/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 796
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/203/2013 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXII/203/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 797
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art3 ust3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXI/202/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 798
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXI/201/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 799
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXI/200/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 800
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013-2020
Nr aktu prawnego
XXXI/199/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji