ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2013-12-19
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
protokół z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 19 grudnia 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 9:00 do 13:30
Nr aktu prawnego
XXXII/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXVII/242/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXVII/241/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVII/241/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXVII/240/2014 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Nr aktu prawnego
XXXVII/240/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXVII/239/2014 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXXVII/239/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXXVII/237/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/236/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXVII/235/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXVII/235/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2014-05-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVI/234/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji