ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia LGD Działaj z Nami w okresie programowania 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXX/197/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/196/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/195/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXX/194/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXX/193/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXX/192/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2013-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXX/191/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXiX sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 23 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 9.00 do 13.30
Nr aktu prawnego
XXIX/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXIX/190/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2013-09-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXIX/189/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji