ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXII/145/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 892
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
Nr aktu prawnego
XXII/144/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXII/143/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXII/142/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXII/141/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXI/140/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXI/139/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Boryszynie i utworzeniu Filii Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XXI/138/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 899
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
z przebiegu obrad XXI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 26 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 12:30
Nr aktu prawnego
XXI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
z przebiegu obrad XX sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 14:30
Nr aktu prawnego
XX/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji