ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/426/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie petycji Szulc- Efekt Sp. z o.o. Adam Szulc Warszawa ul. Poligonowa 1 w sprawie planu szkoleń pracowników samorządowych na terenie Rzeczypospolitej Polski
Nr aktu prawnego
LI/426/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/425/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LI/425/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/424/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024r.
Nr aktu prawnego
LI/424/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/423/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LI/423/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/422/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LI/422/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/421/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LI/421/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/420/24 RADY GMINY LUBRZAz dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LI/420/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/419/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie wyboru ławnika
Nr aktu prawnego
LI/419/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/418/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
LI/418/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR LI/417/24 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LI/417/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji