ˆ

Zarządzenia Wójta Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/318/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie utworzenia Świebodzińskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/317/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lubrza porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań na lata 2021-2027 (FEWL 21-27) obejmującego gminy Lubrza, Łagów i Skąpe
Nr aktu prawnego
XXXVIII/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/316/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, grunty nierolnicze i inne grunty stanowiące własność Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXVIII/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/315/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/307/22 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 września 2022r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/315/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/314/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXVIII/314/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/313/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023 w celu realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boryszyn – Etap II”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/312/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023 w celu realizacji zadania pn. „ Doposażenie Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII_311_22 RADY Gminy Lubrza z dnia 24 października 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVIII/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 16 września 2022 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji