ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/130/20 w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”
Nr aktu prawnego
XV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/129/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XV/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/128/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XV/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/127/20 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XV/127/20
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/126/20 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XV/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/125/20 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/124/20 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będących podatnikami podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Lubrza, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Nr aktu prawnego
XV/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/123/2020 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-04-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Lubrza z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie wstrzymania poboru podatków lokalnych przez inkasentów
Nr aktu prawnego
0050.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XIII/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji