ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
X/81/19
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr X/80/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
X/80/19
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad IX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/72/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
IX/72/19
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/71/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
IX/71/19
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/79/19 w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Lubrza oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
Nr aktu prawnego
IX/79/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/78/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
Nr aktu prawnego
IX/78/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/77/19 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
Nr aktu prawnego
IX/77/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/76/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2018
Nr aktu prawnego
IX/76/19
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/75/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
IX/75/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji