ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/74/19 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracyi szczegółowego sposobu obliczania, i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
IX/74/19
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IX/73/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/73/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2020
Nr aktu prawnego
0050.40.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad VII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/70/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 rok
Nr aktu prawnego
VIII/70/19
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/69/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2018
Nr aktu prawnego
VIII/69/19
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/68/19 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
VIII/68/19
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXXIV/225/2018 z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
VIII/67/19
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VIII/66/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
VIII/66/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji