ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Wójta Gminy Lubrza z dnia 01 lutego 2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/346/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/346/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/345/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego Teresy Garland ze Skawiny dotyczącej podjęcia uchwały przeciwko totalitaryzmowi przed bezprawnym wywłaszczaniu ich własności przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XLII/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/344/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/344/23
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/343/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/343/23
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/342/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/342/23
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/341/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/341/23
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/340/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia w roku 2023 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XLII/340/23
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/339/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLII/339/23
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLII/338/23 Rady Gminy Lubrza z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XLII/338/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji