ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
III/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/32/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
III/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/31/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
III/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/30/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
III/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/29/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
III/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/28/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok
Nr aktu prawnego
III/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/27/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
III/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/26/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2019 rok
Nr aktu prawnego
III/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/25/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
III/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/24/2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
III/24/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji