ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/188/21 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXII/188/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/187/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXII/187/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/186/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXII/186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/185/21 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/185/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/184/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/184/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/183/21 w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Lubrza
Nr aktu prawnego
XXI/183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/182/21 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
Nr aktu prawnego
XXI/182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/181/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/181/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/180/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/180/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/179/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/179/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji