ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/178/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXI/178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/177/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki i Staropole
Nr aktu prawnego
XXI/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/176/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubrza na zadanie ograniczenia niskiej emisji, poprzez wymianę systemu ogrzewania na terenie Gminy Lubrza na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXI/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/175/21 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/159/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/175/21
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/174/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXI/174/21
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/173/21 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXI/173/21
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XX/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/171/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2021-2030
Nr aktu prawnego
XX/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/170/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2021
Nr aktu prawnego
XX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XIX sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIX/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji