ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/112/20 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Nr aktu prawnego
XIV/112/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/120/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także jego form i specjalności w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/121/20 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Boryszynie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XIV/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/118/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/116/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIV/115/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/117/20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym gminy
Nr aktu prawnego
XIV/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/119/20 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/119/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIII/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/106/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
XIII/106/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji