ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 481
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXXIV/220/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 482
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXIV/219/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 483
Data podjęcia
2014-03-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIV/218/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 484
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 485
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/216/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych oraz odpadów komunalnych
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 486
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/215/2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIII/215/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 487
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/214/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXXIII/214/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 488
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/213/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIII/213/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 489
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/212/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII/212/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 490
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/211/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2014 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXIII/211/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji