ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/108/20 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIV/108/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/113/20 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
XIV/113/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/122/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek
Nr aktu prawnego
XIV/122/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/111/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/111/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/110/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/110/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/109/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/109/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/114/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/114/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/112/20 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Nr aktu prawnego
XIV/112/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/120/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także jego form i specjalności w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/121/20 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Boryszynie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XIV/121/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji