ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-04-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLV/363/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLV/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/362/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza sieci wodociągowej PE125, 90 SDR 17 w pasie drogi gminnej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 113/11 w miejscowości Nowa Wioska, gmina Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIV/362/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/361/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/361/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/360/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/360/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/359/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2024 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XLIV/359/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/358/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą Świebodziński Związek Powiatowo-Gminny
Nr aktu prawnego
XLIV/358/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/357/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminny Lubrza na lata 2023-2026
Nr aktu prawnego
XLIV/357/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIV/356/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIV/356/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza w dniu 27 lutego 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XLIII/355/23 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XLIII/355/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji