ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/163/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIX/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/162/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki
Nr aktu prawnego
XIX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/161/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na zachód od miejscowości Mostki przy drodze krajowej nr 92
Nr aktu prawnego
XIX/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/160/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Przełazy – północno-zachodnia część osiedla „Wenecja”
Nr aktu prawnego
XIX/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/159/20 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/158/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIX/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/157/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Lubrza z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Nr aktu prawnego
0050.60.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 30 czerwca 2020 roku
Nr aktu prawnego
XVII/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XVIII/154/20 w sprawie zasady i trybu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Lubrza na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
XVIII/154/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji