ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/118/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/116/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIV/115/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/117/20 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym gminy
Nr aktu prawnego
XIV/117/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/119/20 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/119/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIII/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/106/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
XIII/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/105/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/104/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XII/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/103/19 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów
Nr aktu prawnego
XII/103/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji