ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/111/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/111/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/110/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/110/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/109/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/109/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/114/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/114/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/112/20 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Nr aktu prawnego
XIV/112/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/120/20 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, a także jego form i specjalności w 2020 roku w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/120/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/121/20 w sprawie zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Boryszynie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XIV/121/20
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/118/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIV/118/20
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/116/20 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/116/20
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/115/20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIV/115/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji