ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/291/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/290/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza"
Nr aktu prawnego
XXXV/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/289/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/289/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/288/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/287/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXV/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/286/22 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Mostki i Staropole
Nr aktu prawnego
XXXV/286/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/285/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę NR XXXI/256/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XXXV/285/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/284/22 RADY Gminy Lubrza z dnia 27 czerwca 2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2022-2030.
Nr aktu prawnego
XXXV/284/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXV/283/22 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/283/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 26 maja 2022r
Nr aktu prawnego
XXXIV/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji